Обучителен курс

Опитайте интерактивния подход за обучение на нашия смесен курс за  преподаватели на възрастни! Ще Ви бъдат предоставени иновативни стратегии за обучение, методологии и материали, които да използвате при работа си с обучаеми. По-специално, ще научите как да разработвате учебни материали, свързани с културата и наследството, и да ги адаптирате към нуждите на учащи се.

Ще можете да откриете практически сесии, които директно да използвате!

Курсът ще бъде пилотиран в различни европейски страни, заедно с преподаватели и учащи се, за да предостави на потребителите най-добрият инструмент изработван някога!

ВЪВЕДЕНИЕ - Изучаване на чужди езици в културно приобщаваща среда
ВЪВЕДЕНИЕ - Изучаване на чужди езици в културно приобщаваща среда

Select

Стратегии за разработване на учебни материали за FL
Стратегии за разработване на учебни материали за FL

Select

Цифрови инструменти и техники, приложени към културната интерпретация
Цифрови инструменти и техники, приложени към културната интерпретация

Select

Методи за културна интерпретация
Методи за културна интерпретация

Select

Учебно сътрудничество
Учебно сътрудничество

Select

Развитие на приобщаваща култура на обучение
Развитие на приобщаваща култура на обучение

Select

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в него информация."

Responsive image
...
...