Обучителен курс

Опитайте интерактивния подход за обучение на нашия смесен курс за  преподаватели на възрастни! Ще Ви бъдат предоставени иновативни стратегии за обучение, методологии и материали, които да използвате при работа си с обучаеми. По-специално, ще научите как да разработвате учебни материали, свързани с културата и наследството, и да ги адаптирате към нуждите на учащи се.

Ще можете да откриете практически сесии, които директно да използвате!

Курсът ще бъде пилотиран в различни европейски страни, заедно с преподаватели и учащи се, за да предостави на потребителите най-добрият инструмент изработван някога!

INTRODUCTION Why studying at an older age, Language learning and cultural heritage…
INTRODUCTION Why studying at an older age, Language learning and cultural heritage…

Select

Module 1 Development of Inclusive Learning Culture
Module 1 Development of Inclusive Learning Culture

Select

Module 2 Collaborative Learning
Module 2 Collaborative Learning

Select

Module 3 Methods of Cultural Interpretation
Module 3 Methods of Cultural Interpretation

Select

Module 4 Digital Tools and Techniques applied to cultural interpretation
Module 4 Digital Tools and Techniques applied to cultural interpretation

Select

Module 5 Strategies for Development of Teaching Materials for FL
Module 5 Strategies for Development of Teaching Materials for FL

Select

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в него информация."

Responsive image
...
...