Нашите партньори

...

DomSpain е център за професионално обучение на възрастни, специализиран в областта на обучения, тренинги и изследвания. 
 
 В предоставянето на обучения, DomSpain е специализиран в чужди езици, компютърни технологии и културно наследство, като предлага широка гама от курсове и семинари за частни компании, държавни институции и кметства в провинция Тарагона. DomSpain предлага курсове, които могат да бъдат съобразени с конкретните нужди на нашите участници под каквато и да е форма (монографски, дългосрочни или интензивни курсове, онлайн и други разнообразни форми на обучение).
Освен това фирмата организира, разработва и провежда всички видове обучения, учебни програми в чужбина, намиране на работа и др. за студенти, преподаватели, академичен и административен персонал или хора, които искат да работят в чужбина. Курсовете са предназначени за всеки, който търси усъвършенстване на работните си способности и умения, отворен за нови преживявания, без да прекъсват образованието си, или тези, които искат да научат чужд език. В същото времер компанията работи за подобряване на образователното ниво на учителите, академиите и обучителните центровете, както и предоставя насоки и помощ на училищата и техните учители в прилагането на технологии и иновативни методи на преподаване.  Всичко това е възможно благодарение на интегрираното надграждане в учебната програма за обучение, което осигурява както на учителите, така и на учащите се по-добра компетентност в широк спектър от теми.
DomSpain има технически отдел, който от една страна провежда обучения за надграждане на дигитални умения за преподаватели, а от друга страна проектира и разработва отворени платформи за образователни ресурси.

domspain.eu

...

Nikanor Ltd е създадена през 2002 г., като частна компания, работеща в областта на подбора на персовал, обучението на възрастни и всичко вобластта на управлението и развитието на човешките ресурси. През 2003 г. е лицензиран от NAVET, като център за професионално обучение на възрастни. През 2012 г. "Никанор" ООД се лицензира и като Център за информация и професианлно ориентиране (ЦИПО). Фирмата е сертифицирана и по система за управление на качеството ISO 9001: 2000.
 Компанията предлага професионални обучения за възрастни, езикови курсове и обучения по меки умения. Фокусът при организиране и предоставяне на дадено обучение е върху подобряването на методологията и включването на съвременни педагогически инструменти и методи за преподаване, за да бъде максимално полезен и адекватен спряво променящата се среда. Фирмата предлага и разнообразни форми на обучение: виртулни класни стаи, онлайн обучения, смесено обучение и др.
 Всички проекти и инициативи на нашата организация имат за цел да включат преподаватели, учители, тренери, студенти и цялата общност в изпълнението на проекти и програми, които имат за цел учене през целия живот. Нашите програми са предназначени и да развият комуникационните, лидерските и професионалните умения на участниците.

nikanor.bg

...

EUROGEO е европейско научно общество, организация с нестопанска цел, чиято цел е да разработва, подкрепя и насърчава политики, предназначени да подобрят статута; установява и насърчава трансграничното сътрудничество и представлява на национално и международно ниво мнението на членовете си. Дейностите на асоциацията включват: организиране на събития; създаване на публикации; подпомага преподаватели в сферата на географията; подпомага преподаването на географски науки; идентифицира и насърчава добри практики; сътрудничи си с Европейския съюз, Съвета на Европа, Парламентарната асамблея и други подобни организации; лобира на европейско и, където е приложимо, на национално ниво; организира форуми за обсъждане на въпроси от общ интерес. Асоциацията има участие в Съвета на Европа като професионален глас на географи в Европа и участва в Парламентарната асамблея, Комитета на регионите и други. Повече от 400 лица и организации са членове, а асоциацията свързва над 12 000 контакта в Европа и повече от 2000 извън Европа. EUROGEO има консултативен статут на НПО в Организацията на обединените нации, където предоставя експертни съвети по въпроси, свързани с данните и развитието в Организацията на обединените нации, например в Програмата на ООН за градските въпроси като част от програмата HABITAT и в ЮНЕСКО към Комитета по образование.
EUROGEO активно работи с национални асоциации, министерства и други заинтересовани страни от цяла Европа, за да осигури обучение, изследвания и разработки по много въпроси, свързани с използването на геоинформация при справяне с въпроси като миграция, климат, замърсяване и проучвания за развитие. Използвайки иновативни подходи, асоциацията работи за подобряване на качеството и съдържанието на дейностите в университета, училището и професионалното образование, включително обучение на учители и професионално развитие.

eurogeography.eu

...


Usak University е млад и активен университет, основан в западната част на Турция през 2006 г. Има 12 факултета, 11 професионални училища и 3 колежи с над 30 000 студенти. Основната цел на университета е да бъде уважаван университет под светлината на науката и мъдростта. Студентите, които посещават университета, имат възможност за саморазвитие чрез различни ресурси. Usak University представлява част от общност с нарастващата селскостопанска, търговско-индустриална провинция Ушак. Встрани от градска среда, студентите се радват на много интелектуални, културни и развлекателни предимства. Университетът си сътрудничи с индустриалните организации, търговските палати и организира панаири в областта на науката и технологиите. Освен това си  сътрудничи и партнира с университети и изследователски центрове по проекти на ЕС чрез TUBITAK (Съвет за научни и технологични изследвания на Турция) и подобни институции.
Usak University  има три по основин цели, които вече споменахме - за обучение, изследвания и консултиране: обучение, в университета и извън кампуса, с цел да подобри интелектуалното, културното, социалното и професионалното развитие на студенти; изследвания, както за разширяване на настоящите граници на знанието, така и за доближаване до по-задълбочено разбиране и полезност на съществуващите знания; и консултиране, за да се прилагат знанията и резултатите от изследванията върху живота на хората.

usak.edu.tr

...

Фондация за иновации и образование „Zini” е нова неправителствена организация в Латвия. Целта на организацията е да насърчава развитието на иновациите в образованието, като предоставя равни възможности на цялото общество чрез участие във всички проекти и дейности на Фондацията. Всички дейности, които Zini правят, са насочени към обществото, за да стане по-активно, знаещо и приобщаващо. Основните дейности на фондацията са: 1) осигуряване на обучения и консултации в различни области като култура и туризъм, достъпност до околната среда и включване на хора с увреждания, здравословен начин на живот и здравословна храна, спорт, технологии. 2) Включване в социални дейности, работни групи, процеси на вземане на решения. 3) изследвания 4) писане на проекти и участие в проекти, с цел подобряване на живота на обществото.

zinifoundation.eu

...

Slovenian Third Age University, National Association for Education and Social Inclusion is a network of 52 third age universities in 51 localities with presently more than 21 000 students.

Established back in 1984 by two university teachers in the field of andragogy and adult education, its mission is educating older people, bettering their life and their relations with other generations, researching education in later life, education of people in later life for personal growth, paid work, organised "professional" voluntary work, counselling and guidance for active ageing.

utzo.si

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в него информация."

Responsive image
...
...