ARTICLES

TIMELESS will be timeless

Timeless project starts off in Reus (Spain).

Read
...
Distance digital education in later life - a medication against social pain?

The example of the Timeless project was introduced.

Read
TIMELESS is going on

Read this article about the project in EPALE.

Read
Tudi projekt Brezčasno (angl. Timeless) se seli na splet

Read this article about the project in EPALE.

Read
¡Timeless en acción!

Read this article about the project in EPALE.

Read
TIMELESS : le projet est en cours

Read this article about the project in EPALE.

Read
...
The educational “journey” of the Timeless partnership

Read this article about the project in EPALE.

Read
...
When adult educators learn from their learners

Read this article about the project in EPALE.

Read
...
Kad izglītotāji mācās no saviem studentiem

Read this article about the project in EPALE.

Read
...
Iepazīsimies ar EPALE reģionālo koordinatoru -nodibinājumu inovācijai un izglītībai „ZINI”

Read this article about the project in EPALE.

Read
...
EPALE interview: Dušana Findeisen

Discussion on projects, Timeless and others. Interview in English.

Read

NEWSLETTERS

Newsletter 1
Read
Newsletter 2
Read
Newsletter 3
Read
Newsletter 4
Read
Newsletter 5
Read

STORIES

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в него информация."

Responsive image
...
...