Дигитална книга

Насладете се на Дигиталната книга за скритите културни аспекти на нашите европейски региони, създадена от учащи се възрастни заедно с техните наставници и преподаватели! С този прекрасен инструмент преподавателите ще могат да осигурят на обучаемите осезаемо, съвместно, полезно и реално обучение, като по този начин увеличават ангажираността на учащите, но и самите обучаеми могат да намерят алтернативен метод за усвояване на знания и самооценка на напредъка.

Книгата включва речник свързан с изкуството и културата на английски, турски, латвийски, испански, български, френски и словенски, който събира термини, езикови структури и концепция, свързани с изкуството, културата и наследството на различни държави и региони.

Всички снимки , илюстриращи книгата, са създадени от  учащите се в нашия проект, както и някои от главите в този иновативен инструмент за преподаване на чужди езици и ИКТ теми чрез култура и наследство. Самата книга е подходяща и като културен ресурс за местния културен туризъм.

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в него информация."

Responsive image
...
...