Project number: 2019-1-TR01-KA204-073839

Proje Hakkında

Timeless,  ileri yaşlardaki yetişkinlerle çalışan yetişkin eğitimcilerinin, yeni eğitim fırsatları ile mesleki gelişimini artırmayı amaçlayan 24 aylık bir Erasmus + KA204 projesidir. Bu proje, yetişkin öğrencilerle işbirliği içinde kültürel mirasa dayalı EFL (yabancı dil olarak İngilizce) öğrenme materyallerinin geliştirilmesine zemin hazırlayacaktır.

İleri yaşlardaki yetişkinlerin yaşam boyu öğrenmeye katılımı, toplumlarındaki sosyal ve kültürel girişimler ve yetişkin eğitimcileri için yarattığı etkiler konusunda farkındalık eksikliğine odaklanan Timeless, yerel ve ortak Avrupa mirasının takdirini kazanacak, kültürel farkındalığı arttıracak, ortak Avrupa mirasının yabancı dillerin yaygın ve resmi olmayan yetişkin eğitimi bağlamında yorumlanması yoluyla kültürlerarası diyaloğu geliştirecektir.

Doğrudan yetişkin eğitimcileri (öğretmenler, mentorlar, özellikle ileri yaşlardaki öğrencilerle çalışanlar, vb.) ve ileri yaşlardaki yetişkinleri hedef alan Timeless 3 fikri çıktının gelişimini öngörür:

Öğrenme materyalleri, yetişkin eğitimcileri tarafından ve yine yetişkin eğitimcileri için yaşça büyük çalışma gruplarının işbirliği ile geliştirilecektir. Bu işbirlikçi süreç sayesinde, yetişkin eğitimcileri tarafından desteklenen ileri yaşlı öğrenciler, İngilizce sınıfları için yetişkinler ile çalışan diğer yetişkin eğitim merkezlerinde kullanılabilecek, ihtiyaçları ve ilgi alanlarına göre hazırlanmış EFL materyalleri hazırlayacaklardır. Buna karşılık, yetişkin eğitimcileri örgün olmayan yani yaygın EFL öğrenme ortamlarında öğretim tasarımı ve ileri yaşlı öğrencilerin topluma dahil edilmesi konusundaki bilgilerini geliştireceklerdir. Bu durum, ileri yaşlı öğrencilerin yaşam boyu öğrenmeye katılımını ve kalıcılığını teşvik edecek ve aynı zamanda dijital, dilsel ve kültürlerarası becerilerini geliştirecektir.


Çalışma takvimi

  • MULTI EVENT 1

    March 2020
    Sofia, Bulgaria
    HOST NAME: Nikanor

Veritabanı

EĞİTİMCİLER İÇİN KURS

DİJİTAL KİTAP

görseller

"Bu yayının üretimini destekleyen Avrupa Komisyonu, sadece yazarların görüşlerini yansıtan bu içeriğe ilişkin bir onay teşkil etmez ve ilgili içerikteki bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz."

Responsive image
...
...