База данни

Следвайки Европейската година на културното наследство, Интерактивната база данни е резултат от работата по достъпността на културата и върху нейния капацитет да действа като инструмент за социално включване. Ще откриете иновативна база данни с интердисциплинарен подход, основан на матрица за  наследствено и културно образование, езиково обучение, нови технологии и социално обучение, доставени през призмата на образованието за възрастни.

Може да откриете две различни секции: 

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в него информация."

Responsive image
...
...