Eğitmenler İçin Kurs

Yetişkin eğitimcileri için hazırladığımız harmanlanmış eğitim modeline dayalı kursumuz ile aktif öğrenme yaklaşımını deneyimleyebilirsiniz! Bu kursta, ileri yaşlardaki yetişkinlerle çalışırken kullanabileceğiniz yenilikçi eğitim öğretim stratejilerini, yöntemlerini ve materyallerini bulabilirsiniz. Özellikle, kültürel miras ile ilgili öğretim materyallerinin nasıl geliştirileceği ve ileri yaştaki öğrenciler ile bu materyallerin nasıl aktif olarak kullanılabileceği hakkında fikir edinebilirsiniz.  

Kullanıcılara daha iyi bir eğitim aracı sunabilmek amacıyla bütün eğitim modülleri, çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşamakta olan yetişkin eğitimcileri ve ileri yaşlardaki öğrencilerle pilot uygulamaya tabi tutulmuş ve alınan geri dönütlerle kursa son şekli verilmiştir.

Bu kursta herhangi bir kullanıcının bazı basit adımları takip ederek kendi hikaye haritasını nasıl kolayca oluşturabileceğini de öğreneceksiniz. Ders planlarınıza yerleştirmeden önce kendi hikaye haritanızı oluşturmayı deneyimlemenizi öneririz. Her modülden sonra kendi materyallerinizi hikaye haritanıza ekleyerek hikaye haritası oluşturma üzerine alıştırmalar yapabilirsiniz. Size süreç boyunca rehberlik edecek olan Hikaye Haritası Kullanım Kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.

Giriş - Kültürel Açıdan Kapsayıcı Ortamlarda Yabancı Dil Öğrenme
Giriş - Kültürel Açıdan Kapsayıcı Ortamlarda Yabancı Dil Öğrenme

Select

Yabancı Dil Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler
Yabancı Dil Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler

Select

Kültürel Yorumlama Sürecinde Kullanılan Dijital Araç Gereçler
Kültürel Yorumlama Sürecinde Kullanılan Dijital Araç Gereçler

Select

Kültürel Yorumlama Yöntemleri
Kültürel Yorumlama Yöntemleri

Select

İşbirliğine Dayalı Öğrenme
İşbirliğine Dayalı Öğrenme

Select

Kapsayıcı Öğrenme Kültürünün Gelişimi
Kapsayıcı Öğrenme Kültürünün Gelişimi

Select

"Bu yayının üretimini destekleyen Avrupa Komisyonu, sadece yazarların görüşlerini yansıtan bu içeriğe ilişkin bir onay teşkil etmez ve ilgili içerikteki bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz."

Responsive image
...
...