Veritabanı

 İnteraktif Veritabanı, Avrupa Kültürel Miras Yılı'nın ardından, kültürün erişilebilirliği ve onun topluma dahil edilme aracı olma kapasitesi üzerine yapılan çalışmaların sonucudur. Kültür ve miras eğitimi, dil öğrenimi, yeni teknolojiler ve yetişkin eğitimi prizmasıyla sunulan sosyal öğrenmeye dayanan disiplinlerarası bir yaklaşımla çok yenilikçi bir Veritabanı keşfedeceksiniz.

İki farklı bölümü keşfedebilirsiniz:

İLERİ YAŞLARDAKİ ÖĞRENCİLERE YABANCI DİLLERİN VE İLETİŞİM & BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN (İBT)  ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL VE KÜLTÜRLERARASI MATERYALLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN AB İYİ UYGULAMALARI VE GİRİŞİMLERİ, eylemler, dil veya İBT konuları, öğrenme materyallerinde ele alınan kültürel miras türü, yer, etki, olumlu noktalar, geliştirilecek noktalar, yeni fikirler açısından gruplanmıştır.

İleri yaşlardaki öğrencilerin öğrenme ve topluma dahil olma duygularını da geliştirecek bir öğretim / öğrenme ortamının oluşturulmasında, yetişkin eğitimcilerine yol gösterici ve onları destekleyici materyal ve stratejilerle İLERİ YAŞLARDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN KAPSAYICI BİR ÖĞRENME KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ 

"Bu yayının üretimini destekleyen Avrupa Komisyonu, sadece yazarların görüşlerini yansıtan bu içeriğe ilişkin bir onay teşkil etmez ve ilgili içerikteki bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz."

Responsive image
...
...