Proje numarası: 2019-1-TR01-KA204-073839

Proje Hakkında

Timeless, ileri yaşlardaki yetişkinlerle çalışan yetişkin eğitimcilerinin, yeni eğitim fırsatları ile mesleki gelişimini artırmayı amaçlayan 24 aylık bir Erasmus + KA204 projesidir. Bu proje, yetişkin öğrencilerle işbirliği içinde kültürel mirasa dayalı EFL (yabancı dil olarak İngilizce) öğrenme materyallerinin geliştirilmesine zemin hazırlamaktadır.

Timeless projesi ileri yaşlardaki yetişkinlerin yaşam boyu öğrenme faaliyetlerine ve kendi toplumlarındaki sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını desteklemeyi ve bunu yaparken de ortak Avrupa kültür mirasını aktif olarak kullanmayı hedeflemektedir. Proje ekibi kültürel farkındalığı arttırmak ve ortak Avrupa kültür mirasının yetişkinlerin yabancı dil eğitimi bağlamında kullanılması yoluyla kültürlerarası diyaloğu geliştirmek üzere çalışmalarda bulunmaktadır. Projenin çıktıları aşağıda verilen proje web sayfası ve sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılmaktadır.

Doğrudan yetişkin eğitimcilerini (öğretmenler, mentorlar, özellikle ileri yaşlardaki öğrencilerle çalışanlar, vb.) ve ileri yaşlardaki yetişkinleri hedef alan Timeless, üç fikri çıktı üretmiştir;

Öğrenme materyalleri, yetişkin eğitimcileri ve yabancı dil öğrenen yetişkinlerin işbirliği ile geliştirilmektedir. Bu işbirlikçi süreç sayesinde, yetişkin eğitimcileri tarafından desteklenen yetişkinler, yetişkinlere yabancı dil eğitimi veren diğer yetişkin eğitim merkezlerinin de kullanabileceği nitelikte, yetişkinlerin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını dikkate alarak yabancı dil olarak İngilizce öğrenme materyalleri hazırlamaktadırlar. Bu durum, yetişkinlerin yaşam boyu öğrenmeye katılımını ve öğrenmenin kalıcılığını desteklemekte ve aynı zamanda dijital, dilsel ve kültürlerarası becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.


Çalışma takvimi

  • MULTI EVENT 1

    March 2020
    Sofia, Bulgaria
    HOST NAME: Nikanor

Veritabanı

Eğitmenler İçin Kurs

Dijital Kitap

Yayınlar

"Bu yayının üretimini destekleyen Avrupa Komisyonu, sadece yazarların görüşlerini yansıtan bu içeriğe ilişkin bir onay teşkil etmez ve ilgili içerikteki bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz."

Responsive image
...
...