Ortaklarımız

...

DomSpain, eğitim ve öğretim, mesleki çalışmalar, mesleki, sosyal ve kültürlerarası beceriler, diller ve yeni teknolojiler alanında uzmanlaşmış bir yetişkin eğitim kurumudur.

DomSpain, eğitim alanında, Tarragona eyaletindeki resmi ve özel kuruluşlara çeşitli kurslar ve atölyeler sunarak yabancı diller, bilgisayar teknolojisi ve kültürel miras konusunda uzmanlaşmış bir kurumdur. DomSpain, katılımcılarının özel ihtiyaçlarına göre farklı biçimlerde (monografik, uzun süreli veya yoğun kurslar, çevrimiçi e-öğrenme, vb.) uyarlanabilecek kurslar sunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler, eğitimciler, akademik ve idari personel veya yurtdışında çalışmak isteyen kişiler için her türlü eğitim, yurtdışı dil eğitimi, staj, vb. tarzda olanakları tasarlar ve organize eder. Kurumun kursları, iş kapasitelerini ve becerilerini geliştirmek isteyen, çalışmalarını bırakmadan yeni deneyimlere açık olan veya dil veya kültürel ve kültürlerarası beceriler konusunda eğitilme ihtiyaç duyan herkes için tasarlanmıştır. Aynı zamanda, teknolojiyi ve yenilikçi öğretim yöntemlerini uygulamaları konusunda okullara ve öğretmenlere rehberlik ve yardım sağlayan DomSpain, öğretmenlerin ve eğitim merkezlerinin eğitim düzeylerini yükseltmelerine katkı sunmaktadır.

DomSpain, bir taraftan eğitimciler ve eğitmen eğitimcileri için teknoloji kaynakları konusunda eğitimler veren, diğer taraftan açık eğitim kaynak platformları tasarlayan ve geliştiren bir teknik departmana da sahiptir.

domspain.eu

...

Nikanor Ltd, 2002 yılında işe alım, yetişkin eğitimi ve insan kaynakları yönetimi alanında çalışan özel bir şirket olarak kurulmuştur. 2003 yılında NAVET tarafından yetişkinlere yönelik mesleki eğitim merkezi olarak lisanslanmıştır. Nikanor Ltd, 2012 yılında, NAVET'ten Bilgi ve Rehberlik Merkezi (CIPO) olarak da lisans almıştır. Ayrıca ISO 9001: 2000 kalite yönetim sistemi sertifikası da bulunmaktadır. Şirket, mesleki eğitimler, dil kursları ve sosyal beceri eğitimleri sunmaktadır. Odağımız sadece ders içeriği değil, aynı zamanda kullanılan yöntemin iyileştirilmesi ve modern pedagojik araç gereçlerin eğitime dahil edilmesi üzerinedir. Nikanor Ltd., sınıf bazlı eğitimler, çevrimiçi eğitimler, harmanlanmış eğitimler gibi eğitim fırsatları sunmaktadır. Nikanor Ltd.’nin gerçekleştirdiği tüm projeler eğitimcileri, öğretmenleri, akademisyenleri, öğrencileri ve tüm toplumu yaşam boyu öğrenme süreci için çabalayan proje ve programların yürütülmesine dahil etmeyi amaçlamaktadır. Nikanor Ltd.’nin yürüttüğü programlar katılımcıların iletişim, liderlik ve mesleki becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır.

nikanor.bg

...

EUROGEO, Coğrafya'nın statüsünü ilerletmek için tasarlanmış politikaları geliştirmeyi, desteklemeyi ve teşvik etmeyi; sınır ötesi işbirliği kurmayı ve geliştirmeyi;  üyelerinin ulusal ve uluslararası görüşlerini temsil etmeyi amaçlayan, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş ve Avrupa bilim topluluğudur. 

Dernek faaliyetleri arasında etkinlikler organize etmek, yayınlar üretmek, coğrafyacıları ve jeo-eğitimcileri işlerinde ve kariyerlerinde desteklemek, coğrafi bilimlerin öğretimini desteklemek, iyi uygulamaları belirlemek ve teşvik etmek, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Parlamenterler Meclisi ve diğer ilgili kuruluşlar ile işbirliği içerisinde olmak, Avrupa düzeyinde ve ilgili ulusal düzeyde görüşmeler yapmak, coğrafyacılara ortak ilgi alanlarının tartışılması için bir forum sağlamak, coğrafya hakkında tavsiyelerde bulunmak ve politika oluşturuculara önerilerde bulunmak yer almaktadır. 

Dernek, Avrupa'daki coğrafyacıların profesyonel sesi olarak Avrupa Konseyi'nde katılımcı statüsüne sahiptir ve Parlamenterler Meclisi, Bölgeler Komitesi ve Konseyinde yer almaktadır. 

Derneğe 400'den fazla kişi ve kuruluş üyedir ve dernek Avrupa'da 12.000'den fazla, Avrupa dışında 2.000'den fazla temas noktasına sahiptir. EUROGEO, Birleşmiş Milletler’de danışmanlık ve STK statüsüne sahiptir, burada Birleşmiş Milletler’deki veri ve gelişme ile ilgili konularda; örneğin HABITAT programının bir parçası olarak BM Kentsel Gündeminde ve UNESCO Eğitim komitesinde, uzman tavsiyesi sağlamaktadır.

EUROGEO, göç, iklim, kirlilik ve kalkınma çalışmaları gibi birçok konuda coğrafi bilgilerin kullanımı ile ilgili eğitim, araştırma ve geliştirme sağlamak için Avrupa'daki ulusal dernekler, bakanlıklar ve diğer paydaşlarla aktif olarak çalışmaktadır. Dernek, yenilikçi yaklaşımları kullanarak öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim de dahil olmak üzere üniversite, okul ve mesleki eğitim faaliyetlerinin kalitesini ve içeriğini geliştirmek için çalışır.

eurogeography.eu

...

Uşak Üniversitesi, 2006 yılında Türkiye'nin batısında kurulmuş genç ve aktif bir üniversitedir. Bünyesinde 30.000'den fazla öğrencisi olan 3 enstitü, 12 fakülte, 11 meslek yüksekokulu ve 3 yüksekokul bulunmaktadır. Üniversitenin temel amacı bilim ve bilgelik ışığında saygın bir üniversite olmaktır. Üniversiteye katılan öğrenciler, birçok olanak ile kendini geliştirme imkanına sahiptir. Uşak Üniversitesi, büyüyen tarım-ticaret-sanayi bölgesi Uşak ile uyumlu bir topluluğunun parçasını oluşturmaktadır.  Şehir tesislerinin yanı sıra, öğrenciler birçok entelektüel, kültürel ve rekreasyonal avantaja sahiptir. Üniversite, bilim ve teknoloji alanlarında sanayi kuruluşları, ticaret odaları ve organize sanayi siteleri ile işbirliği yapmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) ve benzeri kurumlar aracılığıyla AB projeleri gibi araştırma alanlarındaki üniversiteler ve araştırma merkezleri ile işbirliği ve ortaklığa sahiptir.

Uşak Üniversitesi, daha önce bahsedilen üç öğrenme amacına adanmıştır: öğrenme, araştırma ve hizmet: öğrencilerin entelektüel, kültürel, sosyal ve mesleki gelişimlerini sağlamak için kampüs içi ve kampüs dışı öğrenme; hem mevcut bilgi sınırlarını genişletmek hem de mevcut bilgiye daha derin kavrayış, anlayış ve kullanışlılık getirmek için araştırma yapma; bilgiyi ve araştırma çıktılarını insanların yaşamlarına uygulama.

usak.edu.tr

...

"Zini" İnovasyon ve Eğitim Vakfı Letonya'da yeni kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşun amacı, çeşitli projeler ve faaliyetler aracılığıyla tüm topluma eşit fırsatlar sağlayarak inovasyon ve eğitimin gelişimini teşvik etmektir. Zini Vakfı'nın yaptığı tüm faaliyetler toplumun daha aktif, bilgili ve kapsayıcı olması amacıyla topluma yöneliktir. Vakfın ana faaliyetleri şunlardır: 1) Kültür ve turizm, çevreye erişilebilirlik ve özel gereksinimli insanların sosyal hayata dahil edilmesi, sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme, spor, teknoloji gibi çeşitli alanlarda eğitim ve danışma hizmetleri sağlanması, 2) Sosyal faaliyetlere, çalışma gruplarına, karar alma süreçlerine katkı sağlama, 3) Araştırma yapma, 4) Toplumun yaşamını iyileştirmek amacıyla proje yazma ve projelere katılma.

zinifoundation.eu

...

Slovenya Üçüncü Yaş Üniversitesi Ulusal Eğitim ve Sosyal İçerme Derneği, şu anda 21.000'den fazla öğrencisi olan 51 bölgede 52 üçüncü yaş üniversitesinden oluşan bir ağdır.

1984 yılında andragoji ve yetişkin eğitimi alanında iki akademisyen tarafından kurulan Slovenya Üçüncü Yaş Üniversitesi’nin misyonu, yaşlıları eğitmek, yaşamlarını ve diğer nesillerle ilişkilerini iyileştirmek, daha sonraki yaşamlarında gerçekleştirebilecekleri eğitimleri araştırmak ve daha sonraki yaşamlarında insanların kişisel gelişimi için eğitim almasını sağlamaktır. Kurum, ücretli çalışma, organize "profesyonel" gönüllü çalışma, aktif yaşlanma için danışmanlık ve rehberlik hizmetleri de sunmaktadır.

utzo.si

"Bu yayının üretimini destekleyen Avrupa Komisyonu, sadece yazarların görüşlerini yansıtan bu içeriğe ilişkin bir onay teşkil etmez ve ilgili içerikteki bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz."

Responsive image
...
...