TEČAJ ZA IZOBRAŽEVALCE

Pridružite se našemu multimodalnemu tečaju za izobraževalce odraslih. Spoznali boste inovativne izobraževalne učne strategije in strategije za usposabljanje, metode in gradivo, primerno za delo s starejšimi odraslimi. Naučili se boste razvijati učno gradivo v povezavi s kulturo in kulturno dediščino. Naučili se boste, kako to gradivo prilagoditi potrebam starejših odraslih.

Še več, na razpolago boste imeli tudi praktične vaje!

Multimodalni tečaj se preizkusi v različnih evropskih izobraževalnih kontekstih ob sodelovanju izobraževalcev in starejših odraslih.

UVOD - Učenje tujih jezikov v kulturno vključujočih okoljih
UVOD - Učenje tujih jezikov v kulturno vključujočih okoljih

Select

Strategije za razvoj učnih gradiv za FL
Strategije za razvoj učnih gradiv za FL

Select

Digitalna orodja in tehnike, uporabljene pri kulturni interpretaciji
Digitalna orodja in tehnike, uporabljene pri kulturni interpretaciji

Select

Metode kulturne interpretacije
Metode kulturne interpretacije

Select

Sodelujoče učenje
Sodelujoče učenje

Select

Razvoj kulture vključujočega učenja
Razvoj kulture vključujočega učenja

Select

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Responsive image
...
...