Viri

V času evropskega leta kulturne dediščine je nastala zbirka virov, ki je naredila kulturo dostopno in vplivno. Kultura je tako postala družbeni akter in hkrati način za boljšanje vključenosti v družbo. Uporabnikom zbirke virov je na razpolago matrica za kulturno izobraževanje in izobraževanje o kulturni dediščini, učenje jezikov, učenje novih tehnologij in socialno učenje, zaobseženo v izobraževanju odraslih.

Zbirka virov ima dve sekciji:

EVROPSKE DOBRE PRAKSE IN POBUDE, KI VKLJUČUJEJO GRADIVO O KULTURI ALI RAZMERJIH MED VEČ KULTURAMI, GRADIVO ZA UČENJE JEZIKOV IN PRIDOBIVANJE SPRETNOSTI IKT PRI STAREJŠIH »UČENCIH«. Uporabi se kategorizacija po naslednjih kriterijih: akcije, jezik, teme iz IKT, vrsta kulturne dediščine v učnem gradivu, lokacija, vplivnost, področja, ki jih velja izboljšati, drugo.

RAZVOJ KULTURE, KI PODPIRA VKLJUČEVANJE STAREJŠIH V DRUŽBO ob pomoči gradiva in strategij, ki izobraževalcem starejših služijo kot vodilo in podpora za ustvarjanje primernega učnega okolja, kar starejšim odraslim pomaga k občutku vključenosti v procese učenja in vključenosti v družbo.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Responsive image
...
...