Številka projekta: 2019-1-TR01-KA204-073839

O projektu

Timeless je projekt, ki je nastal v okviru programa Erasmus+ KA204 v trajanju 24 mesecev. S projektom si prizadevamo izboljšati strokovni razvoj izobraževalcev odraslih, tistih, ki delajo s starejšimi odraslimi. Za njih pripravljamo nove priložnosti za usposabljanje, kar bo v pomoč razvoju spretnosti na področju učenja tujih jezikov. Gradivo, ki ga pripravljamo, opisuje kulturno dediščino. Vsebino pripravljajo starejši ("učenci").

Timeless je projekt, ki je nastal zaradi zaznanega pomanjkanja vključenosti starejših odraslih v izobraževanje, pa tudi v družbene in kulturne prakse v njihovem okolju. Zaznali smo tudi pomanjkljivo znanje izobraževalcev odraslih na področju izobraževanja starejših. Timeless bo izboljšal odnos do lokalne in skupne evropske dediščine, povečala se bo zavest o vrednosti kulture, tkal se bo medkulturni dialog, kar se bo zgodilo z interpretacijo skupne evropske dediščine v neformalnem in informalnem učenju tujih jezikov pri odraslih.

Projekt Timeless obsega tri rezultate kognitivne narave, pri čemer se osredotoča neposredno na izobraževalce odraslih (učitelje odraslih, njihove mentorje itd., še posebej na tiste, ki delajo v izobraževanju starejših), pa tudi starejše same:

Učno gradivo za izobraževalce odraslih razvijejo izobraževalci odraslih v sodelovanju z delovnimi skupinami odraslih. Sodelovanje med izobraževalci in starejšimi »učenci« se izteče v oblikovanje gradiva za učenje angleščine kot drugi jezik. Gradivo odslikava potrebe in zanimanja starejših »učencev«. Gradivo je primerno za uporabo v izobraževalnih centrih za odrasle, za tiste, ki delajo s starejšimi. Projekt omogoča tudi izobraževalcem odraslih, da si izboljšajo znanje programiranja v neformalnem in informalnem jezikovnem izobraževanju ter na področju vključevanja starejših v družbo. To spodbuja sodelovanje starejših v družbi in vztrajanje starejših v izobraževanju, ki jim je namenjeno. Poleg tega vodi v izboljšanje digitalnih, jezikovnih in medkulturnih spretnosti.


Časovnica

 • Transnacionalno srečanje 1

  09-11-2017 / 10-11-2017
  Reus, Španija
  DomSpain

 • Kratko medsebojno usposabljanje

  05-05-2021 / 07-05-2021
  Online

 • Kratko medsebojno usposabljanje iz oči v oči

  8, 9, 10 /11/2021
  Sofia (Bulgaria)

 • Transnacionalno srečanje 2

  17,18-01-2022
  Riga, Latvia

 • Transnacionalno srečanje 3

  22/23 -03-2022
  Ljubljana, Slovenia

 • Zaključno transnacionalno srečanje

  26/27 -05-2022
  Usak, Turčija

 • Multiplikativni dogodki - v partnerskih državah

  Maj 2022

 • MULTI EVENT 1

  March 2020
  Sofia, Bulgaria
  HOST NAME: Nikanor

Viri

TEČAJ ZA IZOBRAŽEVALCE

DIGITALNA KNJIGA

Komunikacija

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Responsive image
...
...