Partnerji

...

DomSpain je organizacija za izobraževanje odraslih, ki svoje delo osredotoča na področje izobraževanja in usposabljanja. Vodi poklicno izobraževanje za odrasle. Pri njih razvija socialne in interkulturne spretnosti. V DomSpain poučujejo tuje jezike in uporabo novih tehnologij. 

DomSpain je posebej specializiran za poučevanje tujih jezikov, računalniških spretnosti in za izobraževanje na področju kulturne dediščine. Na teh področjih organizira tečaje in delavnice za zasebne naročnike, pa tudi za mestne hiše v pokrajini Tarragona. DomSpain organizira tečaje, ki jih je moč prilagoditi posebnim potrebam udeležencev. Ti tečaji so lahko kratki ali dolgi ali intenzivni, lahko potekajo po spletu itd. Poleg tega DomSpain razvija, organizira in izvaja vse vrste usposabljanja. Organizira intenzivne tečaje tujega jezika v inozemstvu, skrbi za tiste, ki se želijo usposabljati na delovnem mestu skupaj z mentorjem (job shadowing). Te možnosti so na razpolago študentom, izobraževalcem, učnemu osebju in administrativnemu osebju, pa tudi tistim, ki se pripravljajo na delo v tujini. Njihovi tečaji so namenjeni komurkoli, ki poskuša izboljšati svoje spretnosti za delo. DomSpain se ne boji novih izzivov. Deluje tudi na področju izobraževanja učiteljev, skrbi za dopolnilno izobraževanje centrov za usposabljanje, ponuja poklicno svetovanje in pomaga šolam ter njihovim učiteljem, da uporabljajo nove tehnologije in usvajajo nove učne metode. Vse to je mogoče ob uporabi integriranega učnega načrta, integriranih učnih programov, ki tako učiteljem kot učencem dajejo možnosti za razvoj kompetenc na različnih področjih in v povezavi z različnimi temami.

DomSpain ima svoj tehnični oddelek, ki prav tako skrbi za izobraževanje in ponuja tehnološke rešitve za izobraževalce in tiste, ki se učijo. DomSpain oblikuje in razvija odprte učne platforme. 

domspain.eu

...

Nikanor Ltd. je ugledal luč leta 2002. Gre za zasebno podjetje, ki deluje na področju pridobivanja odraslih, usposabljanja odraslih in razvijanja človeških virov ter upravljanja človeških virov. Leta 2003 je pridobil licenco NAVET kot poklicni izobraževalni center za odrasle. Leta 2012 je Nikanor pridobil tudi licenco NAVET-a kot center za informiranje in poklicno usmerjanje (CIPO). Nikanor je tudi akreditiran na področju upravljanja kakovosti na temelju sistema ISO 9001:2000.
Podjetje ponuja usposabljanje, jezikovne tečaje in izobraževanje iz mehkih spretnosti. Podjetje se osredotoča na vsebino tečajev, pa tudi na boljšanje metodologije in na uporabo sodobnih pedagoških metod in načinov. To izobraževalno podjetje ponuja usposabljanje v obliki pouka, spletno usposabljanje, multimodalno učenje, učenje v virtualnih učilnicah itd.
Vsi projekti in vse pobude podjetja Nikanor so usmerjene k izobraževalcem, učiteljem, visokošolskim učiteljem, študentom in k celotni lokalni skupnosti. Podjetje Nikanor izvaja projekte in programe vseživljenjskega učenja oz. izobraževanja odraslih. Njihovi programi so oblikovani zato, da udeleženci z njihovo pomočjo izboljšajo komuniciranje, vodenje in pridobijo poklicne spretnosti.

nikanor.bg

...

Eurogeo je evropsko znanstveno združenje, je neprofitna organizacija. Njen cilj je razvijati, podpirati in promovirati politike, ki omogočajo zemljepisni vedi drugačen položaj; Eurogeo vzpostavlja in tudi promovira čezmejno sodelovanje in zagovarja poglede svojih članov na nacionalni in internacionalni ravni. Združenje organizira različne dogodke, se ukvarja z založništvom, je v podporo geografom in geo izobraževalcem pri njihovem delu in na njihovi strokovni poti. Eurogeo podpira poučevanje geografije in njenih različnih ved. Prepoznava in promovira dobro prakso ter sodeluje z Evropsko unijo in Evropskim svetom. Sodeluje tudi s parlamentarno skupščino in z drugimi izbranimi organizacijami. Na evropski ravni se ukvarja z lobiranjem, organizira diskusijske forume o stvareh, ki so v splošnem interesu geografov, ponuja nasvete, povezane s področjem geografije, in za odločevalce pripravlja priporočila. Združenje ima participativni položaj v svetu Evrope, je glas strokovnjakov, geografov iz vse Evrope. Sodeluje v parlamentarni skupščini, komiteju regij, sodeluje pa tudi s svetom Evrope. Več kot 400 posameznikov in organizacij je članov tega združenja, ki povezuje 12.000 kontaktnih naslovov po vsej  Evropi in več kot 2.000 kontaktnih naslovov zunaj evropskih meja. Eurogeo ima konzultativno vlogo v ZN. Tam ponuja svoje nasvete in se ukvarja z vprašanji, ki so povezani z zbiranjem podatkov in z razvojem ZN, npr. z urbano agendo ZN, ki je del programa HABITAT. Sodeluje tudi z UNESCO-m v komiteju za izobraževanje.
Eurogeo sodeluje z nacionalnimi združenji, ministrstvi in z drugimi deležniki povsod po Evropi. Omogoča usposabljanje, raziskovanje in razvoj v povezavi z mnogimi vprašanji glede geo informacij. Ukvarja se z vprašanji kot so migracije, podnebje, onesnaževanje in revščina. Pri tem uporablja inovativne načine. Združenje deluje tako, da lahko pričakuje izboljšanje kakovosti in vsebine univerzitetnega študija, učnih programov v šolah in v poklicnih dejavnostih, v katere so vključeni. Izvaja usposabljanje učiteljev in skrbi za poklicni razvoj.

eurogeography.eu

...

Univerza v Usaku je razmeroma mlada univerza, a zelo dejavna. Ustanovili so jo na zahodni strani Turčije, leta 2006. V njenem okviru delujejo 3 višje šole, 12 fakultet in 11 poklicnih šol ter 3 t.i. kolidži z več kot 30.000 študenti. Glavni cilj te univerze je, da postane renomirana univerza z vidika znanosti in vedenja. Študenti, ki obiskujejo to univerzo, imajo možnost, da osebnostno rastejo in v ta namen jim univerza ponuja različne možnosti. Univerza v Usaku je del lokalne skupnosti sredi agrikulturne in komercialne pokrajine Usak. Do mesta je daleč, študenti pa imajo veliko akademskih, kulturnih in sprostitvenih možnosti. Univerza je v povezavi s proizvodnimi organizacijami, gospodarskimi zbornicami in industrijskimi mesti v tej regiji Usak, in sicer na področju znanosti in tehnologije. Univerza v Usaku je tudi partnerska ustanova mnogih univerz in raziskovalnih centrov na področjih kot so evropski projekti. Pri tem jih podpira TUBITAK (Znanstveno tehnološko raziskovalni svet Turčije). Podpirajo pa jih tudi podobne druge ustanove.
Univerza v Usaku zasleduje tri široke cilje, ki smo jih že omenili, in sicer, pridobivanje znanja, raziskovanje in nudenje storitev: učenje v študentskem naselju ali zunaj študentskega naselja, boljšanje intelektualnih, kulturnih, socialnih in profesionalnih razvojnih možnosti za študente; raziskovanje sodobnega znanja in omogočanje globljega razumevanja in koristnosti znanja; nudenje dejavnosti za uporabo znanja in za doseganje raziskovalnih rezultatov, ki jih je moč uporabiti za boljšanje življenja ljudi.

usak.edu.tr

...

Zini je sklad za inovacije in izobraževanje. Je nova nevladna organizacija v Latviji. Organizacija si prizadeva za razvijanje razvoja inovacij in izobraževanja, pri tem pa nudi enake možnosti za vse, tako da jih vključuje v vse projekte in dejavnosti sklada Zini. Vse dejavnosti, ki jih Zini organizira, imajo namen boljšati družbo in jo narediti dejavnejšo, vednejšo in bolj vključujočo za vse. Poglavitne dejavnosti tega sklada so 1) nudenje usposabljanja na različnih področjih kot so kultura in turizem, dostopnost okolja in vključevanje posameznikov z invalidnostmi, zdrav življenjski slog, zdrava hrana, šport, tehnologije; 2) vključevanje v družbene dejavnosti, delovne skupine in vključevanje v procese odločanja; 3) raziskovanje; 4) pisanje projektov in vključenost v projekte z namenom, da se izboljša življenje družbe.

zinifoundation.eu

...

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je mreža 52-ih univerz za tretje življenjsko obdobje v 51-ih krajih v Sloveniji. V tem času jo obiskuje skupaj več kot 21000 starejših študentov.

 

Leta 1984 sta Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje ustanovili univerzitetni učiteljici andragogike in izobraževanja odraslih. Univerza si prizadeva za boljšanje življenja starejših in njihovih vezi z mlajšimi generacijami. Vodi izobraževanje starejših za osebnostno rast, plačano delo, organizirano «profesionalno» prostovoljstvo in svetovanje za dejavno staranje.

utzo.si

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Responsive image
...
...