DIGITALNA KNJIGA

Nedvomno vam bo všeč digitalna knjiga o skriti kulturi evropskih regij. Ta knjiga je plod raziskovanja starejših odraslih pod vodstvom njihovih mentorjev. Je pripomoček, na razpolago izobraževalcem odraslih, ki svojim starejšim »učencem« tako lahko zagotovijo pomenljivo, sodelovalno, uporabno, na resnično življenje navezano izobraževanje, kar izboljša zavzetost starejših »učencev«. Omogoča jim tudi, da sami ocenijo, kako napredujejo.

Knjiga vključuje slovar v angleškem, turškem, latvijskem, španskem, bolgarskem, francoskem in slovenskem jeziku, ki se nanaša na umetnost in kulturo. V slovarju so zbrani izrazi, jezikovne zveze in koncepti, ki se nanašajo na umetnost, kulturo in kulturno dediščino posameznih držav in regij.

Podobe in fotografije v tej knjigi ustvarjajo starejši odrasli, ki sodelujejo v projektu. Knjiga vsebuje tudi nekatera poglavja v povezavi s poučevanjem tujih jezikov in spretnosti IKT v kontekstu kulture in kulturne dediščine. Knjiga je tudi vir za kulturni turizem.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Responsive image
...
...