Projekta numurs: 2019-1-TR01-KA204-073839

Par projektu

Timeless ir 24 mēnešu Erasmus + KA204 projekts, kura mērķis ir uzlabot pieaugušo izglītotāju profesionālo attīstību darbā ar vecākiem pieaugušajiem, izmantojot jaunas apmācības iespējas. Projektā tiks izstrādāti EFL mācību materiāls, kura pamatā ir kultūras mantojums sadarbībā ar pieaugušajiem studentiem.

Koncentrējoties uz izpratnes trūkumu par vecāka gadagājuma pieaugušo līdzdalību mūžizglītībā, sociālajām un kultūras iniciatīvām viņu sabiedrībā un to ietekmi uz pieaugušo izglītotājiem, Timeless projekts paaugstinās vietējā un kopējā Eiropas mantojuma novērtējumu, palielinās kultūras izpratni, veicinās starpkultūru dialogu, interpretējot kopējo Eiropas mantojumu formālajā un neformālajā pieaugušo izglītībā svešvalodās.

Mērķauditorija ir pieaugušo izglītotāji (skolotāji, mentori utt., īpaši tie, kas strādā ar vecākiem izglītojamajiem) senioriem / vecākiem pieaugušajiem, Timeless projektā tiks attīstīti trīs intelektuālie rezultāti:

Mācību materiālus izstrādās pieaugušo izglītotāji, sadarbībā ar senioru darba grupām, priekš pieaugušo izglītotājiem. Šīs sadarbības procesā, vecāka gadagājuma audzēkņi, kurus atbalstīs pieaugušo izglītotāji izstrādās EFL materiālus angļu valodas nodarbībām, kas būs pielāgoti viņu vajadzībām un interesēm, kurus varēs izmantot citos pieaugušo izglītības centros, kas strādā ar senioriem. Savukārt pieaugušo izglītotāji papildinās savas zināšanas par instrukciju veidošanu neformālā EFL mācību vidē par vecāku gada gājuma izglītojamo sociālo iekļaušanu. Tas veicinās vecāka gadagājuma izglītojamo piedalīšanos un līdzdalību mūžizglītībā, kā arī uzlabos viņu digitālās, valodu un starpkultūru prasmes.


laika skala

  • MULTI EVENT 1

    March 2020
    Sofia, Bulgaria
    HOST NAME: Nikanor

Datu bāze

KURSS IZGLĪTOTĀJIEM

DIGITĀLĀ GRĀMATA

vizuāli

"Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nenozīmē satura apstiprināšanu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu."

Responsive image
...
...