vizuāli

TIMELESS will be timeless

Timeless project starts off in Reus (Spain).

Read
TIMELESS is going on

Read this article about the project in EPALE.

Read

"Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nenozīmē satura apstiprināšanu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu."

Responsive image
...
...