DIGITĀLĀ GRĀMATA

Izbaudiet digitālo grāmatu par slēptajiem mūsu kultūras aspektiem Eiropas reģionos, ko izveidojuši vecāka gadagājuma izglītojamo cilvēku grupas kopā ar saviem mentoriem! Izmantojot šo brīnišķīgo rīku, pieaugušo izglītotāji varēs nodrošināt izglītojamiem noderīgu, reālu mūžizglītību, tādējādi palielinot ne vien izglītojamo iesaistīšanos, bet arī paši izglītojamie varēs iegūt alternatīvas prasmes un metodes pilnveidot un novērtējot sevi.

Grāmatā iekļauta mākslas un kultūras vārdnīca: angļu, turku, latviešu, spāņu, bulgāru, franču un slovēņu valodā, kurā apkopoti termini, valodu struktūras un jēdzieni, kas saistīti ar dažādu valstu un reģionu mākslas un kultūras mantojumu.

Visus attēlus un fotoattēlus, kas ilustrēti grāmatā ir izveidojuši vecāka gadagājuma skolēni, kuri piedalījās mūsu projektā, kā arī dažas nodaļas šajā inovatīvajā rīkā, kā nodaļas svešvalodu un IKT tēmu apmācībai caur kultūru un mantojumu. Grāmata ir piemērota arī kā vietējās kultūras tūrisma resurss.

"Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nenozīmē satura apstiprināšanu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu."

Responsive image
...
...