Mūsu partneri

...

DomSpain ir pieaugušo izglītības organizācija/centrs, kas ir specializējušies izglītībā un apmācību nodrošināšanā, kā: profesionālo, sociālo, starpkultūru prasmju, valodu un jauno tehnoloģiju jomās.

DomSpain nodrošina izglītību svešvalodās, datortehnoloģijās un kultūras mantojumā, piedāvājot plašu kursu un semināru klāstu, privātajām un pašvaldību iestādēm Tarragonas provincē. DomSpain piedāvā kursus/apmācības, kas var būt pielāgoti dažādām dalībnieku vajadzībām, veidoti dažādās formās, pēc vajadzības (monogrāfiski, ilgtermiņa vai intensīvi kursi, tiešsaistes e-apmācības utt.). Papildus organizē, izstrādā un vada visa veida apmācības, nodrošina starptautiskas programmas, kā darba ēnošanu, utt., studentiem, treneriem, akadēmiskajam un administratīvajam personālam vai cilvēkiem, kuri vēlas strādāt ārzemēs. DomSpain kursi ir paredzēti ikvienam, kurš vēlas uzlabot savas darba spējas un prasmes, ir atvērts jaunai pieredzei, nevēlas beigt mācīties, tiem, kuri vēlas iemācīties valodas, kā arī apgūt kultūras un starpkultūru prasmes. Tajā pašā laikā DomSpain strādā, lai uzlabotu skolotāju izglītības līmeni akadēmijās un mācību centros, kā arī nodrošina vadlīnijas un palīdz skolām un to skolotājiem ieviest inovatīvas un ar tehnoloģijām saistītas metodes. Tas viss ir iespējams pateicoties integrēti uzlabotajai apmācību programmai, kas gan skolotājiem, gan izglītojamajiem nodrošina labākas kompetences plašā tēmu diapazonā.

DomSpain ir tehniskā nodaļa, kas no vienas puses nodrošina apmācības par tehnoloģiju resursiem pedagogiem un izglītojamajiem, no otras puses izstrādā dažādus apmācību resursu platformas.

domspain.eu

...

Nikanor Ltd tika izveidots 2002. gadā, kā privāts uzņēmums, kas darbojas personāla atlasē, pieaugušo apmācībās, cilvēkresursu vadībā un attīstīšanā. 2003. gadā NAVET to licencēja kā profesionālo izglītības centru pieaugušajiem. 2012. gadā Nikanor Ltd saņēma arī licenci no NAVET kā informācijas un vadības centrs. Tas ir sertificēts saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001:2000. Uzņēmums piedāvā profesionālās apmācības, valodu kursus un kvalifikācijas celšanas apmācības. Mēs koncentrējamies ne tikai uz apmācību kursu saturu, bet arī uz metodoloģijas uzlabošanu un mūsdienīgu pedagoģisko līdzekļu un metožu iekļaušanu. Mēs piedāvājam klātienes, tiešsaistes, jauktās, virtuālās u.c. apmācības. Visu mūsu organizācijas projektu un iniciatīvu mērķis ir iesaistīt pedagogus, skolotājus, profesorus, studentus un visu sabiedrību kopumā, mūžizglītības procesu ietekmē. Mūsu programmas tiek izstrādātas, lai attīstītu dalībnieku komunikācijas, līderības un profesionālās prasmes.

nikanor.bg

...

EUROGEO ir Eiropas zinātniskā sabiedrība, bezpeļņas organizācija, tās mērķis ir attīstīt, atbalstīt un veicināt politikas virzienus, kuru mērķis ir uzlabot ģeogrāfijas statusu; izveidot un veicināt pārrobežu sadarbību un pārstāvēt nacionāli un starptautiski organizācijas locekļu viedokli. Asociācijas aktivitātes iekļauj pasākumu organizēšanu, publikāciju sagatavošanu, ģeogrāfu un ģeogrāfu izglītotāju atbalstīšana viņu darbā un karjerā, ģeogrāfijas zinātņu mācīšanas atbalstīšana, labās prakses identificēšana un popularizēšana, sadarbība ar Eiropas Savienību, Eiropas Padomi, Parlamentāro asambleju un citām organizācijām, lobēšana Eiropas un kur nepieciešams nacionālajā līmenī, forumu nodrošināšana, lai apspriestu jautājumus, kas ir interesējoši ģeogrāfiem, ieteikumu iesniegšanu par ģeogrāfiju, rekomendāciju veidošana politikas veidotājiem. Asociācijai ir līdzdalības statuss Eiropas Padomē kā Eiropas ģeogrāfu profesionālajai balsij un tā piedalās Parlamentārajā asamblejā, Reģionu komitejās un citos Padomes pīlāros. Vairāk kā 400 personas un organizācijas ir Asociācijas biedri un asociācijai vairāk kā 12000 kontaktu plašs tīkls Eiropā un vairāk par 2000 ārpus Eiropas. EUROGEO ir konsultatīvs NVO statuss Apvienoto Nāciju Organizācijā, kur tā sniedz ekspertu konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar datiem un attīstību Apvienoto Nāciju Organizācijā, piemēram ANO pilsētu darba kartībā HABITAT programmas ietvaros un UNESCO izglītības komitejā. EUROGEO aktīvi sadarbojas ar valstu asociācijām, ministrijām un citām ieinteresētajām personām visā Eiropā, lai nodrošinātu apmācību, pētniecību un attīstību daudzos jautājumos, kas saistīti ar ģeogrāfijas informācijas izmantošanu, risinot tādus jautājumus kā migrācija, klimats, piesārņojums un attīstības pētījumi. Izmantojot novatoriskas pieejas, asociācija darbojas, lai uzlabotu universitātes, skolas un profesionālās izglītības aktivitāšu kvalitāti un saturu, ieskaitot skolotāju apmācību un profesionālo attīstību.

eurogeography.eu

...

Usak universitāte ir jauna un aktīva universitāte, kas tika dibināta Turcijas rietumu daļā 2006. gadā. Tur ir 3 absolventu skolas, 12 fakultātes, 11 profesionālās skolas un 3 koledžas ar vairāk kā 30000 studentiem. Universitātes galvenais mērķis ir būt cienījamai universitātei, zinātnes un gudrības gaismā. Studentiem, kas apmeklē universitāti ir iespējas pašiem pilnveidoties ar daudzām iespējām. Usakas universitāte ir daļa no kopienas ar pieaugošu lauksaimniecības-komerciāli-rūpniecisko provinci Usakā. Atrodoties ārpus pilsētas studenti var baudīt daudzas intelektuālās, kultūras un atpūtas priekšrocības. Universitāte sadarbojas ar rūpniecības organizācijām, tirdzniecības palātām un organizē rūpniecības vietu apmeklējumus savā reģionā zinātnes un tehnoloģiju nolūkos. Universitātei ir sadarbība un partnerība ar universitātēm un pētniecības centriem tādās pētniecības jomās, kā ES projekti, izmantojot TUNITAK (Turcijas Zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības padome) un līdzīgām institūcijām. Usak universitātei ir trīs jau iepriekš minēti mērķi: mācības, pētījumi un pakalpojumi. Mācības universitātē un ārpus tās, lai veicinātu studentu intelektuālo, kultūras, sociālo un profesionālo attīstību. Pētniecība, lai paplašinātu pašreizējās zināšanu robežas un sniegtu dziļāku ieskatu, izpratni un esošo zināšanu pielietojumu. Pakalpojumi, lai zināšanas un pētījumu rezultātus izmantotu cilvēku dzīvēs.

usak.edu.tr

...

Nodibinājums Inovācijai un Izglītībai “Zini” ir jauna nevalstiska organizācija Latvijā, kuras mērķis ir veicināt inovāciju un izglītības attīstību, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas visai sabiedrībai, iesaistot sabiedrību Nodibinājuma “Zini” projektos un aktivitātēs. Visas aktivitātes, ko veic Nodibinājums “Zini” ir vērstas uz sabiedrību, lai tā kļūtu aktīvāka, zinošāka un iekļaujošāka. Nodibinājuma galvenie darbības virzieni ir: 1) apmācību un konsultāciju nodrošināšana, dažādās jomās, kā: kultūra un tūrisms, vides pieejamība un iekļaujoša vide, veselīgs dzīvesveids un  uzturs, sports, tehnoloģijas. 2) Iesaistīšanās sabiedriskās aktivitātēs, darba grupās, lēmumu pieņemšanas procesos. 3) Pētījumi veidošana, 4) Projektu veidošana un iestāšanās projektos ar mērķi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti.

zinifoundation.eu

...

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je mreža 52-ih univerz za tretje življenjsko obdobje v 51-ih krajih v Sloveniji. V tem času jo obiskuje skupaj več kot 21000 starejših študentov.

 

Leta 1984 sta Slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje ustanovili univerzitetni učiteljici andragogike in izobraževanja odraslih. Univerza si prizadeva za boljšanje življenja starejših in njihovih vezi z mlajšimi generacijami. Vodi izobraževanje starejših za osebnostno rast, plačano delo, organizirano «profesionalno» prostovoljstvo in svetovanje za dejavno staranje.

utzo.si

"Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nenozīmē satura apstiprināšanu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu."

Responsive image
...
...