Datu bāze

Pēc Eiropas kultūras mantojuma gada, interaktīvā datu bāze ir darba rezultāts, kas saistīts ar kultūras pieejamību un tās iespēju darboties kā sociālās iekļaušanas rīkam. Jūs atklāsiet inovatīvu datu bāzi ar starpdisciplināru pieeju, kuras pamatā ir kultūras mantojuma izglītības, valodu apguves, jauno tehnoloģiju un sociālās mācības matrica, pasniegta caur pieaugušo izglītības prizmu.

Variet izpētīt divas dažādas sadaļas

ES LABĀ PRAKSE UN INICIATĪVAS, KULTŪRU UN STARPKULTŪRU MATERIĀLU LIETOŠANAI, ĀRVALSTU VALODU UN INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJU (IKT) APGUVEI VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM, kas sagrupēti pēc darbībām, valodas vai IKT tēmām, kultūras mantojuma veida (kas norādīts mācību materiālos), atrašanās vieta, ietekme, pozitīvās lietas, norādes kas jāuzlabo, turpmākās idejas.

ATTĪSTĪT IEKĻAUJOŠU MĀCĪŠANĀS KULTŪRU VECĀKA GADA GĀJUMA CILVĒKIEM, caur materiāliem un stratēģijām, lai virzītu un atbalstītu pieaugušo izglītotājus mācību vides veidošanā, kas uzlabotu arī viņu sajūtas iekļaušanā, mācību laikā un sabiedrībā kopumā.

"Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nenozīmē satura apstiprināšanu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu."

Responsive image
...
...