Datu bāze

Interaktīvā datu bāze ir darba rezultāts pasākumam Eiropas Kultūras Mantojuma Gads. Tas ir saistīts ar kultūras pieejamību un tās iespēju darboties kā sociālās iekļaušanās rīkam. Jūs atklāsiet inovatīvu datu bāzi ar starpdisciplināru pieeju, kuras pamatā ir kultūras mantojuma izglītības, valodu apguves, jauno tehnoloģiju un sociālās mācības matrica, pasniegta caur pieaugušo izglītības prizmu.

Varat izpētīt divas dažādas sadaļas:

EIROPAS SAVIENĪBAS PRAKSE UN INICIATĪVAS KULTŪRU UN STARPKULTŪRU MATERIĀLU LIETOŠANAI. ĀRVALSTU VALODU, INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJU (IKT) APGUVE VECĀKA GADAGĀJUMA STUDENTIEM, kas sagrupēti pēc valodas vai IKT tēmām, kultūras mantojuma veida (kas norādīts mācību materiālos), atrašanās vietas, ietekmes, pozitīvām lietām, norādēm, kas jāuzlabo un turpmākām idejām.

ATTĪSTĪT IEKĻAUJOŠU MĀCĪŠANĀS KULTŪRU SENIORU STUDENTIEM caur materiāliem un stratēģijām, lai virzītu un atbalstītu pieaugušo izglītotājus mācību vides veidošanā, kas uzlabotu arī viņu iekļaušanos mācību laikā un sabiedrībā kopumā.

"Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas sagatavošanai nenozīmē satura apstiprināšanu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu."

Responsive image
...
...