Viri

V času evropskega leta kulturne dediščine je nastala zbirka virov, ki je naredila kulturo dostopno in vplivno. Kultura je tako postala družbeni akter in hkrati način za boljšanje vključenosti v družbo. Uporabnikom zbirke virov je na razpolago matrica za kulturno izobraževanje in izobraževanje o kulturni dediščini, učenje jezikov, učenje novih tehnologij in socialno učenje, zaobseženo v izobraževanju odraslih.

Zbirka virov ima dve sekciji:

EVROPSKE DOBRE PRAKSE IN POBUDE, KI VKLJUČUJEJO GRADIVO O KULTURI ALI RAZMERJIH MED VEČ KULTURAMI, GRADIVO ZA UČENJE JEZIKOV IN PRIDOBIVANJE SPRETNOSTI IKT PRI STAREJŠIH »UČENCIH«. Uporabi se kategorizacija po naslednjih kriterijih: akcije, jezik, teme iz IKT, vrsta kulturne dediščine v učnem gradivu, lokacija, vplivnost, področja, ki jih velja izboljšati, drugo.

RAZVOJ KULTURE, KI PODPIRA VKLJUČEVANJE STAREJŠIH V DRUŽBO ob pomoči gradiva in strategij, ki izobraževalcem starejših služijo kot vodilo in podpora za ustvarjanje primernega učnega okolja, kar starejšim odraslim pomaga k občutku vključenosti v procese učenja in vključenosti v družbo.

Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.