Нашите партньори

...

DomSpain е център за професионално обучение на възрастни, специализиран в областта на обучения, тренинги и изследвания. 
 
 В предоставянето на обучения, DomSpain е специализиран в чужди езици, компютърни технологии и културно наследство, като предлага широка гама от курсове и семинари за частни компании, държавни институции и кметства в провинция Тарагона. DomSpain предлага курсове, които могат да бъдат съобразени с конкретните нужди на нашите участници под каквато и да е форма (монографски, дългосрочни или интензивни курсове, онлайн и други разнообразни форми на обучение).
Освен това фирмата организира, разработва и провежда всички видове обучения, учебни програми в чужбина, намиране на работа и др. за студенти, преподаватели, академичен и административен персонал или хора, които искат да работят в чужбина. Курсовете са предназначени за всеки, който търси усъвършенстване на работните си способности и умения, отворен за нови преживявания, без да прекъсват образованието си, или тези, които искат да научат чужд език. В същото времер компанията работи за подобряване на образователното ниво на учителите, академиите и обучителните центровете, както и предоставя насоки и помощ на училищата и техните учители в прилагането на технологии и иновативни методи на преподаване.  Всичко това е възможно благодарение на интегрираното надграждане в учебната програма за обучение, което осигурява както на учителите, така и на учащите се по-добра компетентност в широк спектър от теми.
DomSpain има технически отдел, който от една страна провежда обучения за надграждане на дигитални умения за преподаватели, а от друга страна проектира и разработва отворени платформи за образователни ресурси.

domspain.eu

...

Nikanor Ltd е създадена през 2002 г., като частна компания, работеща в областта на подбора на персовал, обучението на възрастни и всичко вобластта на управлението и развитието на човешките ресурси. През 2003 г. е лицензиран от NAVET, като център за професионално обучение на възрастни. През 2012 г. "Никанор" ООД се лицензира и като Център за информация и професианлно ориентиране (ЦИПО). Фирмата е сертифицирана и по система за управление на качеството ISO 9001: 2000.
 Компанията предлага професионални обучения за възрастни, езикови курсове и обучения по меки умения. Фокусът при организиране и предоставяне на дадено обучение е върху подобряването на методологията и включването на съвременни педагогически инструменти и методи за преподаване, за да бъде максимално полезен и адекватен спряво променящата се среда. Фирмата предлага и разнообразни форми на обучение: виртулни класни стаи, онлайн обучения, смесено обучение и др.
 Всички проекти и инициативи на нашата организация имат за цел да включат преподаватели, учители, тренери, студенти и цялата общност в изпълнението на проекти и програми, които имат за цел учене през целия живот. Нашите програми са предназначени и да развият комуникационните, лидерските и професионалните умения на участниците.

nikanor.bg

...

EUROGEO е европейско научно общество, организация с нестопанска цел, чиято цел е да разработва, подкрепя и насърчава политики, предназначени да подобрят статута; установява и насърчава трансграничното сътрудничество и представлява на национално и международно ниво мнението на членовете си. Дейностите на асоциацията включват: организиране на събития; създаване на публикации; подпомага преподаватели в сферата на географията; подпомага преподаването на географски науки; идентифицира и насърчава добри практики; сътрудничи си с Европейския съюз, Съвета на Европа, Парламентарната асамблея и други подобни организации; лобира на европейско и, където е приложимо, на национално ниво; организира форуми за обсъждане на въпроси от общ интерес. Асоциацията има участие в Съвета на Европа като професионален глас на географи в Европа и участва в Парламентарната асамблея, Комитета на регионите и други. Повече от 400 лица и организации са членове, а асоциацията свързва над 12 000 контакта в Европа и повече от 2000 извън Европа. EUROGEO има консултативен статут на НПО в Организацията на обединените нации, където предоставя експертни съвети по въпроси, свързани с данните и развитието в Организацията на обединените нации, например в Програмата на ООН за градските въпроси като част от програмата HABITAT и в ЮНЕСКО към Комитета по образование.
EUROGEO активно работи с национални асоциации, министерства и други заинтересовани страни от цяла Европа, за да осигури обучение, изследвания и разработки по много въпроси, свързани с използването на геоинформация при справяне с въпроси като миграция, климат, замърсяване и проучвания за развитие. Използвайки иновативни подходи, асоциацията работи за подобряване на качеството и съдържанието на дейностите в университета, училището и професионалното образование, включително обучение на учители и професионално развитие.

eurogeography.eu

...


Usak University е млад и активен университет, основан в западната част на Турция през 2006 г. Има 12 факултета, 11 професионални училища и 3 колежи с над 30 000 студенти. Основната цел на университета е да бъде уважаван университет под светлината на науката и мъдростта. Студентите, които посещават университета, имат възможност за саморазвитие чрез различни ресурси. Usak University представлява част от общност с нарастващата селскостопанска, търговско-индустриална провинция Ушак. Встрани от градска среда, студентите се радват на много интелектуални, културни и развлекателни предимства. Университетът си сътрудничи с индустриалните организации, търговските палати и организира панаири в областта на науката и технологиите. Освен това си  сътрудничи и партнира с университети и изследователски центрове по проекти на ЕС чрез TUBITAK (Съвет за научни и технологични изследвания на Турция) и подобни институции.
Usak University  има три по основин цели, които вече споменахме - за обучение, изследвания и консултиране: обучение, в университета и извън кампуса, с цел да подобри интелектуалното, културното, социалното и професионалното развитие на студенти; изследвания, както за разширяване на настоящите граници на знанието, така и за доближаване до по-задълбочено разбиране и полезност на съществуващите знания; и консултиране, за да се прилагат знанията и резултатите от изследванията върху живота на хората.

usak.edu.tr

...

Фондация за иновации и образование „Zini” е нова неправителствена организация в Латвия. Целта на организацията е да насърчава развитието на иновациите в образованието, като предоставя равни възможности на цялото общество чрез участие във всички проекти и дейности на Фондацията. Всички дейности, които Zini правят, са насочени към обществото, за да стане по-активно, знаещо и приобщаващо. Основните дейности на фондацията са: 1) осигуряване на обучения и консултации в различни области като култура и туризъм, достъпност до околната среда и включване на хора с увреждания, здравословен начин на живот и здравословна храна, спорт, технологии. 2) Включване в социални дейности, работни групи, процеси на вземане на решения. 3) изследвания 4) писане на проекти и участие в проекти, с цел подобряване на живота на обществото.

zinifoundation.eu

"Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за съдържащата се в него информация."

Responsive image
...
...